Ülevaade

Juurdepääsuvõrkude ja teenuste insener

 • Andmesideteenuste ja VoIP teenuste seadistamine ja ettevalmistus klientidele.
 • Telekommunikatsiooni objektidega tutvumine ja teenuste aktiveerimine.
 • Teenuste dokumentatsiooni korrastamine ja ülevaatamine.
 • Uute andmeside ja VoIP teenuste arenduses kaasa löömine.

Magistraalsidevõrgu insener

 • Sidevõrkude monitoorimine ning rikete tuvastamine.
 • Kliendiühenduste planeerimine, ehitamine.
 • Fiiberoptika mõõtmine, mõõtetulemuste analüüsimine.
 • Optiliste sideseadmete paigaldus.
 • Sidekaablite paigaldus andmekeskustes.
 • Tööde dokumenteerimine ja juhendite koostamine.
 • Sideseadmete ja taristu hooldus ning kliendiühenduste testimine.

Võrguhoolduse insener

 • Seadmete riketele reageerimine ja nende kõrvaldamine.
 • Korraliste hoolduste teostamine.

Erilahenduste projektijuht

 • Keerukamate andmesidelahenduste müügiprojektides osalemine.

Jurist

 • Lepingutega tegelemine ja kontrollimine, kas Tele2 tegevus vastab õigusaktidele.

Full-stack arendaja

 • Kodulehe, veebipoe, iseteenindusportaali või mobiilirakenduste arendamine.

Dokumendihalduse spetsialist

 • Arhiveerimine.
 • Asjaajamisalase dokumentatsiooni ülevaatamine.
 • ISO dokumentatsioon.

 Loovturunduse spetsialist

 • Sisu loomine nii Tele2 blogi kui ka sotsiaalmeedia tarbeks – artiklite kirjutamine, videote loomine ja kujunduste tegemine.

Kommunikatsioonispetsialist

 • Tele2 tööandja brändi tuntuse suurendamine, luues sisu välistesse kanalitesse.