Masinõppe põhine video analüüs

Avatar of Author

Kristian Kalle |Founder and CEO

1 Aprill 2019

Img

Emotsioonide avastamine kandidaatide videoCV’dest, kasutades masinõppe põhist video analüüsi, pakub suurt lisaväärtust, et automaatselt hinnata talendi sobivust ettevõtte kollektiivi ning konkreetsemalt ettevõtte poolt pakutud positsioonile.

Loe täpsemalt kuidas masinõpe suudab lugeda inimeste emotsioone siit.

Kandidaadi ja intervjueerija otse suhtlus on väga subjektiivne keele tõlgendamise, kognitiivsete eelarvamuste ja intervjuu konteksti tõttu. Selline subjektiivsus muudab otsuse tegemise kas kandidaadi isiksus on töö jaoks sobiv raskeks. See on koht, kus meie tehnoloogia tuleb suureks kasuks, kuna masinõpe suudab mõõta kandidaadi näoilmeid, et jäädvustada nende meeleolusid ja hinnata nende isikuomadusi.

Oleme paari aasta jooksul omandatud kogemuse põhjal jõudnud arusaamale, et värbamise efektiivsemaks muutmisel on lisaks video põhisele värbamisprotsessile ka suur abi video analüüsimisest. Oleme välja töötanud oma algoritmid mis arvutavad kandidaadi video ja videos räägitava jutu põhjal viite kandidaadi tunnusjoont: introvertsus vs ekstrovertsus, energilisust, positiivsust, stressitaset ja keelekasutust.

Ettevõtted on hakanud seda tehnoloogiat oma värbamisprotsessi kaasama. Selle tehnoloogia abil saab värbaja ülevaate kandidaadiüldisest isikupärast, suhtumisest ning pehmetest oskustest ja teha otsuse selle kohta, kas see kandidaat on sobiv töökohale. Samamoodi on võimalik leida, kas kandidaat vastab ausalt kõikidele küsimustele, mõõtes vastuste ajal emotsioonide muutust ning kandidaadi keelekasutust.

Värbamise tööriistana aitab meie tehnoloogia luua ja kujundada värbamisstrateegiaid mis toovad kaasa parimaid tulemusi.

Võta meiega ühendust ning tutvustame Teile täpsemalt kuidas me seda teeme!